عصر اقتصاد سبز ارس

شن تونگ
جدیدترین نسل گونه پالونیای مصنوعی در چین

در دهه های 70 و80 میلادی گونه های انتخابی برای تولید مثل مصنوعی پالونیا عمدتا برسازگاری و نرخ رشد تمرکز داشت.همزمان با استفاده گسترده از چوب پالونیای مصنوعی چین و پیشرفت تکنولوژی تولید پالونیای مصنوعی بدیهی بود که نسل قدیمی پالونیای شبیه سازی شده نمیتوانست تقاضای روزافزون برای این درخت را تکافو نماید.
(shan tong)مزیت های دیگر پالونیای شن تونگ
نرخ رشد بالا

تحقیقات وآزمایشات مقایسه ای7 ساله درمناطق نیمه خشک غرب چین بین نسل قدیمی پالونیای مصنوعی ( گونه No. 1 Yuza) و شن تونگ، نشان داد میزان چوب تولید شده از شن تونگ 63.78% از نسل قدیمی پالونیای مصنوعی بیشتراست. در کاشت 7 ساله در منطقه نیمه خشک غرب چین قطر شن تونگ به 35 سانتیمتر رسید.نرخ رشد شن تونگ مخصوصا درسالهای اولیه بسیار بالاست که ضمن کاهش دوره برداشت چوب میزان تولید چوب را نیزافزایش میدهد.
مقاومت به کم آبی و سرما

تحمل شرایط طبیعی یکی ازشاخصهای مهم گونه های جدید مصنوعی پالونیا است. گونه های پالونیای مصنوعی جدید با مقاومت بالا نسبت به کم آبی و سرما توان بالایی در تحمل شرایط بد طبیعی و آب و هوایی دارد و به همین دلیل میتوانند در اقلیمهای مختلف رشد نموده و چوب تولید نمایند.

براساس مشاهدات تجربی برروی جنگل 4 ساله شن تونگ در شرق چین در تابستان تا دمای 42 سانتیگراد وبدون دو ماه آبیاری به رشد طبیعی ادامه دادند. مطابق همین آزمایش مقامت به سرمای 20- درجه سانتیگراد در زمستان برای شن تونگ ثبت شده است.
صرفه جویی درزمین تحت کشت

براساس ویژگیهای والگوهای رشد چترانواع مختلف پالونیا، انواع پالونیا به دو دسته کلی :1- چتر باریک و متوسط و 2- چتر بزرگ تقسیم بندی میشوند. بدلیل اندازه کوچک چتر دسته اول، در کاشت زمین میتوان %40 در زمین زیر کشت صرفه جویی کرد و یا به عبارتی در زمینی به اندازه یکسان میتوان 40% درخت بیشتری از دسته اول کاشت. چتر گونه شن تونگ از نوع باریک و متوسط بوده و بدین ترتیب میتواند 40% در زمیت تحت کشت در مقایسه با دسته انواع دسته دوم صرفه جویی صورت گیرد..

قابلیت جوانه زنی مجدد قوی

بعد از بریدن و "برداشت" چوب شن تونگ کنده، درخت برزمین باقی میماند. 100 درصد ریشه های باقی مانده شن تونگ توانایی جوانه زدن مجدد بعد ازبرداشت دارند. بصورت کلی در جنگل کاری شن تونگ با هر کاشت سه باز میتوان از درخت کاشته شده چوب برداشت نمود.

گستره مناطق قابل کشت

پالونیاهای فورچونی و تومنتوسا در سه منطقه اصلی رشد و نمو پالونیای چین چه بصورت وحشی و چه بصورت جنگل کاری گسترده شده اند. شن تونگ که دارای ژن های وراثتی از پالونیاهای فورچونی و تومنتوسا با قدرت بالای سازگاری نسبت به والدین خود است میتواند در شما ل و جنوب چین و آب و هوایی مشابه آنها رشد نمایند.

در سالهای اخیر کشورهایی نظیر اندونزی، آلمان، ایران، بلغارستان، امریکا، تایلند، ویتنام، لائوس، نپال برمه و تعدادی از کشورهای دیگر اقدام به جنگل کاری موفق شن تونگ نموده اند. شن تونگ بخاطر سازگاری بسیار بالا در مناطق آب و هوایی مختلف به سهولت رشد مینماید که این امر موجب گسترش فعالیتهای اقتصادی از طریق جنگل کاری در مناطق مخلتف آب و هوایی میشود.
مقاومت بالا در مقابل بیماریها و آفات

مقاومت دربرابربیماریها و حشرات عامل بسیارمهمی برای رشد سریع و برداشت انبوه درجنگل کاری و تولید چوب پالونیا است. نتیایج بررسی های میدانی بر روی بیماریهای طبیعی (the natural infection ) نشان میدهد که شاخص این نوع بیماریها در ( infection index of the witches' broom disease ) شن تونگ در طول 7 سال بسیار کمتر از انواع دیگر پالونیا است. حشرات درون خاکی، برگ خواران و کرم چوب میتوانند بصورت جدی رشد پالونیا را تحت تاثیر قرار دهند. نتایج همین تحقیقات نشان داد که شن تونگ در مقایسه با انواع دیگر پالونیا مقاومت بسیار بالایی در مقابل این بیماریها و آفات دارد.
اندازه وحجم درخت
شن تونگ دارای تنه راست، بلند، محکم ( plump ) و با کیفیت است. درمناطق مختلف و براساس شرایط مختلف" داشت" ارتفاع تنه شن تونگ بین 9-6 متر میرسد وقطر( Diameter at breast height ) آنها نیزبالغ بر 10-4 سانتیمترمی شود.

درچین حجم چوب شن تونگ در طول 7 سال بین 0.6-0.35 متر مکعب و 96%-42% بیشتر از انواع دیگر رسیده است.


کیفیت بالای چوب

کیفیت چوب پالونیا نقش بسیار جدی درتامین منافع اقتصادی پروژه های جنگل کاری دارد. نتایج تجربی نشان میدهد که خواص فیزیکی و مکانیکی چوب شن تونگ بهتر از پالونیای نسل قدیم یوزا1(No.1 Yuza ) - که دارای کیفیت بین المللی است- میباشد.

 
در نسل جدید پالونیای مصنوعی نه فقط به نرخ رشد پالونیا توجه شده است بلکه به خواص و ویژگیهای چوب آن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

"شن تونگ"- 3 و"شن تونگ"- 4 جدیدترین نسل تولید شده از گونه چالونیای مصنوعی هستند که بر اساس آخرین تحقیقات دهه گذشته تولید شده اند. شن تونگ های 3 و 4 برپایه بهبود ژن تخمهای "پالونیای تومنتوسا" (P.tomentosa) و "پالونیای فورچونی" (P.fortunei) تولید شده اند. این موفقیت تاثیر بسیارزیادی برگسترده پرورش پالونیا داشته و میزان چوب تولیدی پالونیا را به میزان قابل توجهی در چین افزایش داده است و در حال گسترش به کشورهای دیگر است.

شن تونگ های 3 و4 با اندک تفاوتی نا محسوس دررشد هردو به یک گونه از پالونیا ی مصنوعی تعلق دارند.بهمین دلیل در پروژه های جنگل کاری این شن تونگ های 3 و 4 بصورت مخلوط و تحت عنوان واحد شن تونگ استفاده میشود.